Nieuwe regelgeving voor de dienstencheques in Brussel | Aaxe Dienstencheques 02/770.70.68

+ 32 (0) 2 770 70 68

dienstencheques@aaxe.be

  • Fr
  • NL
  • En
  • Pl

Nieuwe regelgeving voor de dienstencheques in Brussel

Naar aanleiding van het publiceren van het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest welke het koninklijk beluit van 12 december 2001 aangaande de dienstencheques aanpast, wensen wij u in te lichten over een nieuwe regel die vanaf 1 mei 2017 van kracht wordt.
De dienstencheques waarvan wordt verklaard dat ze verloren of gestolen zijn bij de gebruikers zullen niet langer vervangen of terugbetaald worden !

Wat betekent dit voor u ?

Een gebruiker dat aan Sodexo het verlies of de diefstal van zijn dienstencheques meldt kan hiervoor niet langer een terugbetaling of vervanging vragen.
Enige uitzondering op de regel : de gebruiker welke zijn diestencheques niet ontvangen heeft in de brievenbus ten gevolge van een bewezen fout van De Post. Sodexo zal deze dienstencheques vervangen. De gebruiken kan in dit geval geen terugbetaling vragen.

Texte du lien: 
Nieuwe regelgeving